A szellemi törvények

Ha megtanuljuk, miként tudunk a szellemi törvényekkel összhangban élni, magával az élettel is összhangban leszünk, így megtanuljuk, miként lehet „a teremtés könyvében olvasni”, egyre tisztábban felismerve a látszat mögött rejlő valóságot.

1. A szeretet törvénye

Feladatunk, hogy megtanuljunk szeretni. A szeretet azt jelenti, hogy megértően, tudatosan elfogadom a tökéletlent. Mindaddig, amíg a szeretetben a függőség bármilyen formája megvan, az nem tiszta szeretet.

A szeretet egyszerre jelenti, hogy adok és kapok, és mindig adással kezdődik.

2. A harmónia törvénye

Ahol a fény, ott az árnyék, aki ad, annak megadatik. A harmónia törvénye jelen van a mindennapi életünkben, a természetben, mindabban, ami velünk történik és ami körülöttük zajlik. Amikor az ember öncélúan felborítja a harmóniát, a harmónia törvénye gondoskodik a különféle hatások kiegyenlítéséről, a harmónia visszaállításáról.

3. Az evolúció törvénye

Az evolúció törvénye magába foglalja a változékonyság elvét, minden változik, semmi nem marad úgy, ahogy ebben a percben van. Semmit sem tarthatunk meg, semmit nem birtokolhatunk, minden, ami elkezdődik, egyszer véget ér. Minden, ami van, az „egyből” jött létre, és az „egyhez” tér vissza. Az „egy” mindenben benne van.

4. A rezgés törvénye

Minden érzés, minden gondolat, minden kifejezés és minden akarat különböző frekvenciájú rezgés. Minden mindennel összefügg, minden rezgés egyszerre ok és korábbi ok okozata. Testünk azonnal reagál minden gondolatra. Meg kell tanulnunk az önfegyelmet, megregulázni az érzelmeinket, kordában tartani a gondolatainkat. Ez a feltétele a tudatos cselekvésnek. Hiányból hiány születik, bőségtudatosságból jólét. Ha változtatunk a gondolataink irányán, megváltoztatjuk az életünket.

5. A polaritás törvénye

A létezésben mindennek két pólusa van, mégis minden egy. Látszólag a világ ellentétes, lényegét tekintve mégis azonos. Öröm és örömtelenség, szeretet és gyűlölet valójában csak az érem két oldala. Ahogy álláspontot változtatunk, megváltoznak a dolgok is. Tudatszint emeléssel változik a rezgés, a kisugárzás megváltoztatásával pedig az élethez való hozzáállásunk, hiszen a rezonancia törvénye értelmében más embereket, eseményeket és életkörülményeket vonzunk magunkhoz.

6. A ritmus törvénye

A ritmus törvénye a teremtésben mindenben és mindenhol kifejeződik. Egész létezésünk állandó ki- és beáramlás, amely két pólus között folytonos. A ritmus törvénye és a polaritás törvénye szorosan összefügg.

A ritmus törvénye az örök létezést biztosítja, a születést, a halált és az újjászületést.

7. A megfelelés törvénye

Minden létezőnek a létezés minden szintjén és síkján megvan a maga megfelelője. A megfelelés törvénye mindenre érvényes, nemcsak finom anyag szinten, hanem szellemi szinteken is.

8. A rezonancia törvénye

Hasonló hasonlót vonz magához és azáltal megerősödik. Mindenki azt vonzza magához, ami a pillanatnyi rezgésének megfelel. Nézőpontjaink, szokásaink és viselkedésünk határozzák meg a körülményeinket. Tőlünk függ, hogy milyen rezgésekre vagyunk fogékonyak, hova csatlakozunk.

9. A teljesség törvénye

Az élet teljessége szellemi örökségként áll rendelkezésünkre. Az élet a belső valóságot a külső valóságban visszatükrözi. A törvény egyik oldala az elfogadás, másik oldala az adás. Amikor a teljesség törvényével együttműködve megnyitjuk magunkat, a teljesség rajtunk keresztül kifejeződik. Az élet sokszínűsége rajtunk keresztül kifejezésére jut és mások hasznára is szolgál.

10. A szabadság törvénye

Az élet minden pillanata szabadságot ad nekünk a választásra. A teremtés teljességében lehetőségünk nyílik választani. Választhatjuk a megszokott utat, a tanulást betegségeken, szenvedéseken át, azonban lehet felemelő is a tanulás útja. Minden nézőpont kérdése.

11. A gondolkodás törvénye

A legtöbb ember azért nem képes megvalósítani a céljait, mert nem képes uralni a gondolatait. Minden gondolat energia, ami újabb energiát mozgat meg, ezáltal formálódik a valóság. A gondolatok teremtő erővel bírnak és a fizikai síkon megmutatkoznak. A haladó gondolkodó felismeri, hogy mindaz, ami vele történik, az vagy őt szolgálja, vagy tanítja, és ő bármikor gondolatot válthat.

12. Az imagináció törvénye

A belső képek a lélek és a tudatalatti nyelve. Minden ember képes arra, hogy az elképzeléseit képszerűen megjelenítse. Amit a képzelet segítségével megalkotunk, az törekszik a fizikai megvalósulásra. Minél pontosabban képzelünk el valamit és minél hosszabb ideig tartjuk azt a lelki szemeink előtt, annál több energiát kap és annál gyorsabban jelenik meg a fizikai síkon. A belső képek az életünk nagy részét határozzák meg.

13. A hit törvénye

A hit belső tudás, amely nem külső bizonyítékokon alapul. A valódi hit annak a bizonyossága, hogy amit kívánunk, az megjelenik az életünkben, ahogy nyitottá válunk annak a befogadására. A hit nemcsak azt jelenti, hogy igent mondunk az igazságra, hanem azt is, hogy bizonyosak is vagyunk abban. Nem az történik meg, amit akarunk, hanem az, amiben hiszünk.

14. Az áldás törvénye

A világban áramló áldás a gondolatenergia legtisztább és legfinomabb formája, amely az univerzum leghatalmasabb erejét mozgósítja. Áldásban részesülni annyit jelent, mint a legmagasabb Isteni szeretetet megkapni. Amit tiszta szívünkből megáldunk, az áldottá válik, az áldás hatalma pedig megkezdi áldásos tevékenységét. A tiszta szívből küldött áldás energiája visszaszáll hozzánk is.

15. Az ok és okozat törvénye

A világon minden az ok és okozat elve alapján működik. Ahol teremtés van, ott teremtőnek is lennie kell. Amit véletlennek nevezünk, az nem más, mint valamilyen ismeretlen, számunkra rejtett ok kifejeződése. Csak addig beszélhetünk véletlenről és szerencséről, amíg fel nem ismerjük a láthatatlan össze-függéseket. Soha semmi nem történik ok nélkül, és mindennek következménye van.

16. A sors és a végzet törvénye

Az ember szabadon választhat, ám cselekedeteinek következményeivel számolnia kell. Mindenki arra kap választ a sorstól, amit előidézett. A sorssal való elmélyült foglalkozás elvezet a végső valósághoz. A végzet törvénye szembesít bennünket a cselekedeteink következményeivel. Arra kényszeríti az embert, hogy teljes felelősséget vállaljon az életéért, és addig szembesüljön a cselekedeteinek következményeivel, amíg a saját maga által okozott problémákat fel nem oldja, hogy szabaddá tegye magát. A végzet törvénye akkor lép közbe, amikor a teremtésben az ember nem tudja megteremteni az egyensúlyt.

17. Az újjászületés törvénye

A test olyan, mint a szükséges egyenruha, mi pedig mindig újabb és újabb testet öltünk magunkra. Ahogy az iskolában mindig újabb leckét tanulunk, az életben is leckéket oszt ránk a „főnökünk”. Amíg akarattal cselekszünk, okokat idézünk elő. A pozitív okok pozitív, a negatív okok negatív következményekkel járnak. Inkarnálódunk, hogy az adott következményekkel szembenézzünk.

18. A kegyelem törvénye

Az ember minden pillanatban kiléphet a tudatlanságából a felismerés fényébe, és magához veheti szellemi örökségét: a tökéletességet, a megvilágosodást. Kegyelemben élni azt jelenti, hogy nyitottá válunk az isteni szeretet befogadására, a szabad és kényszermentes cselekvésre.

19. A boldogság törvénye

A boldogságot csak magunkban találhatjuk meg. Ha feltételek nélkül igent mondunk az életre, elfogadjuk azt olyannak, amilyen, amikor viszont szenvedünk, nem vagyunk befogadó állapotban. Az érzéseinken csak mi, saját magunk tudunk változtatni. Amikor önmagunkkal és az élettel harmóniában vagyunk, boldogok vagyunk, mert a helyünkön vagyunk.

20. A köszönet törvénye

A valódi hála és a köszönet energiája minden nehézségen átsegíti az embert az életében. A hála és köszönet aktivizálja a hitet, a hit pedig hegyeket mozgat, az univerzum legmagasabb rendű ereje ezáltal működésbe lendül rajtunk keresztül. Amikor teljes szívből adunk hálát valamiért, ami még nincs meg, ám mégis megköszönjük, mintha az már a miénk lenne – meg fogjuk kapni a vágyainkat. Semmit sem birtokolhatunk, mert végső soron minden mi vagyunk. A valóságban, amit nyerhetünk, az a saját önvalónk megtapasztalása, különböző formákban tálalva. Az élet játéka csak ránk vár. 

Kapcsolódó cikkek

Tényleg kétszer élünk?

Tényleg kétszer élünk?

Sokat gondolkoztam az első könyvem címén – valójában ez már a kisebb „gond” volt, mert bevallom a könyvet megalkotni bővelkedett a kihívásokban. Mindig is vágytam, erősen akartam átadni mindazt, amit az évek során elsajátítottam, megtapasztaltam, és az intuíció...

bővebben
Koherencia: a belső harmónia megteremtése

Koherencia: a belső harmónia megteremtése

Mi a koherencia és milyen szerepet játszik az életünkben? A rugalmas ellenállási képesség – azaz a reziliencia – kifejlesztése és a belső harmónia elérése – vagyis a koherens állapot létrehozása egyre fontosabbá válik komplex világunkban. Ebben a bejegyzésben...

bővebben
Reziliencia: a rugalmas ellenállás képessége

Reziliencia: a rugalmas ellenállás képessége

Mit jelent a reziliencia és miért fontos a számunkra? Az utóbbi években egyre hangsúlyosabbá válik a reziliencia kifejlesztése és a belső harmónia, a koherens állapot elérésének megteremtése. Ebben a bejegyzésben azt nézzük meg, hogy  mit jelent a reziliencia és miért...

bővebben

Iratkozz fel itt értesítőre:

X
X